Chính sách bảo hành

  • Wood Healthy có chính sách bảo hành riêng cho từng sản phẩm.
  • Các thông tin bảo hành được quy định cụ thể trên mỗi nhãn hiệu hàng hóa đăng tải trên website https://woodhealthy.com/
  • Đối với các mặt hàng thực phẩm, đồ ăn. Wood cam kết đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm như.: thành phần, thời hạn sử dụng.. in trên bao bì).